פלינדרום בארבעה פרמטרים (1)

הקדמה

השיר הפלינדרומי להלן הוא פלינדרום בארבעה פרמטרים:

  1. לפי אותיות (זהו הפלינדרום ה”רגיל”)
  2. לפי מילים
  3. לפי מספר המילים, 33
  4. לפי מספר האותיות, 111.

הערות

  1. כפועל יוצא של שילוב האילוצים כל המילים בשיר הפלינדרומי לעיל אף הן פלינדרומיות.
  2. שם היצירה בכותרת אף הוא פלינדרום – הן לפי מילים, והן לפי אותיות. נוסף על כך, הוא גם פלינדרום שלם.

אבא תחת אמא, אמא תחת אבא

שמש זרז הלילה

אבא דוד
תחת
אמא הִלה

נִגן
מילים-מילים
בלב הפה

כך היה סקס
שמומש
סקס היה כך

הפה בלב
מילים-מילים
נִגן

הִלה, אמא
תחת
דוד, אבא

הלילה זרז שמש

(עודכן לאחרונה ב-5.12.2022)