פלינדרום בארבעה פרמטרים (2)

הקדמה

השיר הפלינדרומי להלן הוא פלינדרום בארבעה פרמטרים:

  1. לפי אותיות (זהו הפלינדרום ה”רגיל”)
  2. לפי מילים
  3. לפי מספר המילים, 22
  4. לפי מספר האותיות, 66.

הערות

  1. כפועל יוצא של שילוב האילוצים כל המילים בשיר הפלינדרומי לעיל אף הן פלינדרומיות.
  2. שם היצירה בכותרת אף הוא פלינדרום – הן לפי מילים, והן לפי אותיות.

***

כך היה:
סייס הִכה סוס
בלב, בגב

נתן
מום תחת מום,
מום תחת מום
נתן

בגב, בלב
סוס הִכה סייס –
היה כך.

הערה: כל המילים בשיר הפלינדרומי לעיל אף הן פלינדרומיות וזאת כפועל יוצא של שילוב האילוצים.

(עודכן לאחרונה ב-29.6.2022)