תעצור רוצעת

פלינדרום טהור – הגדרה והסבר

***

תעלוץ דומעת
תעצור פורעת
תעקור רוקעת
תערוף רוצעת
תעמוד צולעת

(עודכן לאחרונה ב-19.10.2023)