תעצור רוצעת

פלינדרום שלם – הגדרה והסבר

***

תעלוץ דומעת
תעצור פורעת
תעקור רוקעת
תערוף רוצעת
תעמוד צולעת

***

פלינדרומים שלמים המבוססים על פלינדרום זה:

  • תעלוץ צולעת
  • תעמוד דומעת
  • תעצור רוצעת
  • תעקור רוקעת
  • תערוף פורעת.

(עודכן לאחרונה ב-6.7.2022)