פלינדרומים שלמים לפי מילים ואותיות

פלינדרום שלם – הגדרה והסבר

  1. אמא בלב אבא, אבא בלב אמא.
  2. אמא לכל אבא, אבא לכל אמא.
  3. אמא תחת אבא, אבא תחת אמא.
  4. הִלה תחת דוד, דוד תחת הִלה.
  5. שמש זרז הלילה. כופה הִפוך הלילה: זרז שמש.

(עודכן לאחרונה ב-11.6.2022)