עב נבע

שירים פלינדרומים

לשקם עב, רק רבע משקל!

הִלְקה גשם בוטח
נוטה זרם
מיד מים בעבע
מין נִעור כזה ענן נִער

צפצף, מים צפן, צף קליל
דִּלג מעל סלע, מִגל דליל
קִפֵּץ, נִפֵּץ
מִים פצפץ

רענן נע. הזכרו עננים
עב עב-מימדים?!
מרזה טון
חִטוב מֻשג. הקלה.

***

פיזר זרזיף

פיזר זרמי שמים לעם
מפטפט הבורא
כי לשם כך
בקע עב
ונובע עקב כך
משליך ארובה
טפטף ממעל מים
שימר זרזיף.

***

הגשם שגה

חֹרף או אביב?!
בולבל גוש גשם
שגשוג, לבלוב
בי בא ואפרח.

***

מים שֶמִשמים

מַים עב נבע
מִים שמש ליבש בא
לא בשביל שם שמים
עב נבע מַים.

***

משפטים פלינדרומים

הארה: ממש בעונג רב ענן עבר גן ועב שממה ראה.

***

שער במרום – לפנים בעט עב. מי נפל, מורם ברעש?

***

בתוך רקיע מדען. “ענן ננענע – דֶמע יקר”, כותב.

***

קם עב ובלע בשמים מים, שבע לִבו בעמק.

***

עב טיפוס אל שמים מימש לא-סופי טֶבע.

***

עב עב-השומן כנמושה בעבע.

***

רוחץ ענן בלב לֹבן, נע צחור.

***

עב נדד, בד בבד בדד נבע.

***

מים. שבר ענן נֻער בשמים.

***

בשמים ננעץ ענן, מִים שב.

***

בר-מינן עב, בעננים רב.

***

גג מירט ממטרים, גג.

***

ננער, ננער ענן רענן.

***

בשבר ענן ערב שב.

***

רוב ענן נעבור.

***

דום ענן! נעמוד.

***

ענן נע.

***

פלינדרומים בשורות

לגלג: ענן עגלגל
“רמאי, דביל!” ענן נעליב. “די!” אמר
“בוז!”, ענן נעזוב.

***

עב קבע
עב צבע
עב שבע
עב נבע.

***

עב טבע –
יוצף. פִּצוי
עב תבע.

תגובה אחת על “עב נבע”

השאר תגובה