משפטים פלינדרומים

אילף הנמר, תל אביב. אלתרמן הפליא.

***

דקר טל ברמן נמר, בלט רקד.

***

נמר בודד בלע לבד דוברמן.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

ירא הנמר מן הארי.

***

נמר “חם”, חרמן.