חתול

מסידרת חיות

בן זכר רך זנב

תור חתול סיאמי רך זנב – תורם עתה הקול – לילל
לעת התעלל
ליל (לוקה התעמרות)
בן זכר ימאיס לו תחרות.

***

לוּ תחש קיבל (כשכש, נדחף, מפחד נשך), שכל ביקש חתול.

***

כביסה לתלות! חתול תלה, סיבך.

***

מי לו תחביב חביב – חתולים?

***

התעמלות, חתול, מעתה!

***

פלינדרום בשורות

הפיל ותחש: “חתול יפה”
פיל – חתול לו תחליף
ביב – חתול לו תחביב.

השאר תגובה