סם

פלינדרומים בשורות

מי מסר סמים?
הסוחר, חוסה
מסתיר ברית סם –
מסתור לרות סם
תורך, רות
האיצי ביציאה!

***

קלקל חג, חלקלק
מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם
נורד ממסלול תלול (סם = מדרון).

***

סם כמס
תחת התחת
משחיר סם, מסריח שם
מסריח מחיר סם.

***

נבל נתן “לבן”
נבל מִסם “לבן”,
קוק.

***

ממסך סם
ערפל, אביך כי בא לפרֹע
גוף סמים ספוג
מספיג נגיף סם
חום מסחרר חסם מוח.

***

הסכם מס
הס!
מת תמסה!
סם מכסה.

***

פרח הלוטוס בסוטול החֹרף
מתחרפן פרח תם.

***

מסחר – הרח סם
כלב, לך!

***

הכין סם. מס ניכה
(מס שפתים). מי תפש סם?

***

משפטים פלינדרומיים

מודא: קיּם סם? שארית סם מסתיר? אש – מסמיק, אדום.

***

כְּסם מרופא התענוג. גָון עתה אפור מֵמסך.

***

שֻלחן – מסובים. מי בו סם? נחלש.

***

סם יש לערבב, רעל שימס.

***

“סם”, מלשין. ישלם מס.

***

“מחוק” מסם! קו חם!

***

לפיני סם מסין, יִפֹּל.

***

חוֹם סם. ימס מוח.

***

ובמס’ 1 סם בו.

***

פלינדרום בחרוזים

סם חמס
סם רמס
סם כמס.

***

ראו גם: ג-מילה

השאר תגובה