1. הבִּעוּת רציני: מיריב גנב בן-גביר ימין, יצר תועבה.
2. לוקה בן-גביר, חמום ומחריב, גנב הקול.
3. ה
בין גם קורבן: גנב בן-גנב רוקם גניבה.
4.
הפילח טייח מחייט חליפה?
5.
מי שם גנב נגמ”שים?
6.
דדו שודד.