1. זר יבינני? בי רז.
  2. סוד נֻהל? “הִנדוּס”.
  3. זר ילחש, שֹח לי רז.
  4. סוד כמוס, סומך דוס.
  5. צופן סומך – כמוס. נפוץ.
  6. ניבי אל – רז, זר לא יבין.
  7. ניבי רז הניב, בינה זר יבין?
  8. חִטוב כומס רז זר – סמוך, בטוח.
  9. כומס דשא שביל. יבש אשד סמוך.
  10. רז ליחשה. שב”כ, דעי קם, עתה התעמק, יעד כבש, “השחיל” זר.