1. הקשחה – בה חשקה.
  2. צרף תוי טרף, לפרטיות פרץ.
  3. הנכוּת: כותב – קוד בלי לבדוק – בתוך תוכנה.

האשרה הרשאה?

  1. רודים למען עמל מידור.
  2. האֻשרה גישה לבנק? נבל השיג הרשאה.
  3. האֻשרה גישה אל שיא? איש לא השיג הרשאה.
  4. האֻשרה גישה? צֵרוף צופן נפוץ. פורץ השיג הרשאה.
  5. האֻשרה גישה אל רז? איש לא השיג הרשאה. האֻשרה גישה אל שיא? זר לא השיג הרשאה.

* שלושת הפלינדרומים האחרונים לעיל הם פלינדרומים טהורים.

סומך שכמוס

  1. צופן כומס, אתב”ש בתא סמוך נפוץ.
  2. לא בידי נתון כמוס, סומך, נותן ידי באל.

מידע רגיש שיגר עד ים

הסיסמה פלדה? דלפה, מסיסה.

סוֹרִי, וירוס

היורט סוס-טרויה?!