אובססיה

תוּפל עתה?
תוּגן, עתה תורך!
מת האיש מפחד, היסס
“בוא לאובססיה, דחף!”
משיא התמכרות
התענגות, התעלפות.

***

פלינדרום בשורות

דחף. פחד
יפוג, לא היסס: “בואי אובססיה אל גופי!”
רֹך ממש* ממכר
תורך, מתה להתמכרות.

***

“הי סס, בוא!” ילד קרא, רקד. לי אובססיה.

***

* ניתן להוריד את המילה “ממש” והמשפט יישאר פלינדרומי: “רֹך ממכר”.

פוסט קשור

ג-מילה

השאר תגובה