מי אמר: רמאים?

  1. מי רִמה? מרים.
  2. מירק שי שקרים.
  3. רק שי ישקר.
  4. רִִִמתה תמר.

השאר תגובה