מעד עם

  1. ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו.
  2. לפני נפילה צהל יפני. נפל
  3. לפיני סם מסין. יִפֹּל. 
  4. לפיליפיני פיל יִפֹּל.

השאר תגובה