זכר

  1. רִכז רשימה ח”כ (שִכחה). מי שׂר? זכר.
  2. תישאר בתוך זכר רך זַכּות בראשית.
  3. ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו. 
  4. רכזה בקן מינים: נקבה, זכר.
  5. רכז השמה – משה, זכר.
  6. בן זכר רך זנב.

השאר תגובה