טֵרוף מפורט (33 מילים, 121 אותיות)

משגעון שמים עמד טֵרוּף
חור בלבנה – ילדים הִכו בחריפות
הרוע בא כְּיד המלך
מימש רעש בשער שמים

כְּלִמה.

די כאב עור התוף
ירח בוכה מיד
לי הנֵבל ברוח פורט
דֶמע מִים

שִנוּע גשם.

***

משפטים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

עמד טֵרוּף. חור בלבנה – ילדים הִכו בחריפות בתוף-ירח. בוכה מיד לי הנֵבל, ברוח פורט דֶמע.

***

משגעון שמים מִים. שִנוּע גשם.

***

מימש רעש בשער שמים.

השאר תגובה