1. ונע משט לובי. בולט, שמענו.
  2. נופץ משט? ננטש מצפון.
  3. שט. נדע – יעד נטש.
  4. הפלגה – גל פֹּה.