סוס

מסידרת חיות

***

העברה: סוס הרבעה.

***

העִבְּרהּ סוס הרבעה?

***

הרָהוט: “ריסנו הסוסה ונסיר טוהרה”
(משפט זה הוא ריבוע קסם פלינדרומי מסדר 5)

***

סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס.

***

סוס לי, צא אל שמש! לא אציל סוס.

***

פלא מפליא: סוס אילף מאלף.

***

יְנופה סוס הפוני?

***

אי סוס? בסוסיא.

***

פלינדרומים שלמים

***

רתום סוס! סוס מותר.

***

צא אל סוס, סוס לא אץ.

***

הָיֹה הָיָה סוס. הלך, תם, מת, כלה. סוס הָיֹה הָיָה.

***

סייס נתן סוס תחת הסוסה, הסוסה תחת סוס נתן סייס.

***

הָיֹה הָיָה סוס. לאש יבֹא רוכב, סוס הלך (פרש שרף). “כלה סוס בכור?” אבי שאל. סוס הָיֹה הָיָה.

***

(עודכן לאחרונה ב-17.6.2022)

השאר תגובה