משפטים פלינדרומים

“רב כאב, אישה? ותרי!”, מאריך זין יזכיר אמירתו. השיא בא כבר.

***

האם בתול? בקול רם זין יזמר, לו קבלות במאה.

***

פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף.

***

שיאן יזרוק זין? יזקור זין איש.

***

רוק. זין יזכור רוך, זין יזקור.

***

מי יספיק? זין. יזקיף, סיים.

***

פיני תופח, פות יניף.

***

אגמור, זין יזרום גא.

***

פקד זין, יזדקף.

***

זרק ז’, זקר ז’.

***

נים זין יזמין.

***

קין זין יזניק.

***

לח זין, יזחל.

***

קר, זין יִזַרק.

***

רקד זין, יזדקר.

***

גול! זין יזלוג.

 

***

ניזוּל לו – זין.