שר גרש

1.08.10 – הממשלה החליטה: 400 ילדים יגורשו מישראל
26.8.11 – אופק בת ה-4, שנולדה ולמדה בישראל, גורשה ממנה, הפעם באופן סופי

מעליב: גירוש ארבע מאות מתואם (עבר אִשור), יגביל עם
הַנִתנה
רשותו, שר?
מעל לעם
תחת
ידי
ישי
נופץ מצפון

ידע שר הפנים מי נֻפה. “רשע, די!”
שר גרש
חלש שלח
החוצה. צוחה:
“אלי, לא!”
הפגנה צלחה, חִלצה? נִגפה

בוצע משגה, החל ניע בעין לחה, גשם – עצוב
אופק קפוא
הדלי בכמות מים תומך, בילדה
שבוכה שוב. בושה! כובש
דמע אל, לא עמד
בזה, זב
עלבונו בלע.

השאר תגובה