חיים פרלמן

לשחרור של
מי יִּחל מתנחל? פֻּלחן תם. לחיים!
שב”כ כבש
זעם עז.

השאר תגובה