לוח כחול

“כחול עמוק” ניצח את אלוף העולם בשחמט, קספרוב

כרצוי ל”עמוק”, קום על יוצרך!
בשחמט מחשב
בינה הניב:
הקרבה בהברקה

כפה מהפך
טמן מט
חכם, מכֹּח
סוס

פּוֹל, אלוף!
קספרוב גִבּור? פסק
איש בשיא
בשחמט לבד בלט מחשב.

השאר תגובה