נשיב בישן

חִלצו מאיש בישן שנשיב שיא מוצלח.

***

נשיב רוח של חלש, חִור, בישן.

***

נשיב רוח בחור בישן.

השאר תגובה