נמזג זמן

לשבת, ישיש, בשישי תבשל.

***

שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה’, כילה העצב. שמח ושש.

***

רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה’ עשה, מלוא ששון יצר.

***

די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד!

***

נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן.

***

תשע תם, עשר הביא האיבה. הרשע מתעשת.

***

בֹּקר, שבוע תם. איש בשיא מת. עובש, רקב.

***

מת אב, אלול. חומם ממוח לולא בא, תם.

***

בא החודש שדוחה, אב.

***

לולא אב הבא אלול?!

***

בוטל זמן, מזל טוב!

השאר תגובה