תנין

מסידרת חיות

חש האם יטרֹף תנין. תפרטי מאה ש”ח.

***

מג מתאו חילץ תנין. תצליחו אתם גם.

***

על הסף תנין תפס הלֹע.

***
נתעב תנין, תבע תן.

השאר תגובה