בערב שירה הר ישב רעב

הציץ מבעד אשנב
אתמול בערב שירה
גלש איש רוח צפונה
בערב שירה הזה
הרי שבר עב

הנוף צחור
שיא שלג
הר ישב רעב –
לוֹ מתאבן
שאדע במציצה.

השאר תגובה