פלינדרום עובר ושב

מסידרת חרוזים

בגד-גב
רצה להצר
שב, לבש

הפיכה הכיפה?*
יתד לדתי
שב, חבש

גוף ספוּג
מים
שב, יָבַש.

*הלא שב בשאלה?!

השאר תגובה