סדר בארגון

המחתרת חמה:
לצאת אצ”ל
לח”י יִחל
שטרן: “נרטש!”.

השאר תגובה