הלחם האיש בשיא המחלה?!

פחדי נורא, לשיא
עִקש מתרפא?!
נֻטר סבל עד תום

גוף, לפוג!
מות, דע, לב!
סרטן!

אפר.
תם, שקע איש
לארון ידחף.

השאר תגובה