חיות בערבוביה

מסידרת חיות

הארי: “נפש שפן יְראה”
שפן: “הפיל יפה נפש”
הבולע החולד שפן? נפש דלוחה, עלובה.

***

שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש.

***

מיֻזע תוכי, רץ אל הדוב. עבודה לא צריכות עזִּים.

***

הכבש פועה על צלע העוף שבכה.

***

שח: “נוסו! טרף פר, טוָּס ונחש“.

***

בודק: נחש חנק דוב?!

***

עדר פצה פה: “צפרדע!”.

***

פיל – חתול לו תחליף.

***

הערצנו בבון, צרעה.

השאר תגובה