חג שמח

כוכב רוחץ שוב לבנה
מקרוב רואה תוי ליל
חג שמח לחמש גחליליות
האור בורק מהן
בלבוש צחור בכוך.

השאר תגובה