רהב יִכּון, אנוכי בהר

מתי פוגש הצור?! פוחד
גוף לח, נוזלת דמעה
זב קֹר עצב
לזעה טעם מלוח

התל כבוש
הר כה קוסם צולח
מי נפל לפנים?
חִלוץ מסוק

הכרה שוב כלתה
חולם מעט
העז לבצע
רק בזה עמד

תל זונח
לפוג דחוף
רוצה
שגוף יתם.

השאר תגובה