מענה הן עם

תימני נבל אפגני חזק שלח להלחם. יסורס סורי. הרי משֻלש הדם עמד – “חיל יפני, בוליבי, לובי נפיל יחד מעמדה של שמירה!” ירוסס רוסי. מחלה לחלש קזחי – נִגף. “אלבני נמית!”

***

פורע ישאר תורכי, הפגיז קוקזי, גפה יכרות, ראש יערוף.

****

יסורס סורי, ירוסק רוסי? יסורק סורי, ירוסס רוסי!

***

מות גרמני, זמבי אכניע. ישלם – קֶניתי נקם. לשיעי נכאיב. מזין מרגמות.

***

לא מתחבט נאצי. נקם, במקני צאן טבח. תם אל.

***

“תג מחיר” אלים: תימני נמית. מי לא ריחם? גת.

***

סיבת ריב: דמי תיווך. כוויתי מדביר תביס!

***

“הרגת האריתראי!” ביארת: “ירא. התגרה”.

***

שחור-עור אתיופי: “פוי, ת”א! רוע רוחש”.

***

חצור. מלבנון בלם רוצח.

***

מלוב נגמ”ש מגן, בולם.

***

ליטאי בנה, נביא טיל.

***

ינדו סודני.

השאר תגובה