רע יער

ידידי
תורך לכרות
חוטב עץ – הולך לו. הֻצע בִּטוח
בַּטוח החוטב

רעידה, צעקות, יבבה בביתוק עץ, הד יער
מִתֵל עף. הפעלתם
פוליסה. סילוף
הסכם שמכסה
“רמאים!”, יאמר
יער עבות תובע רֵעי.

השאר תגובה