דוב

מסידרת חיות

הרי בסתו עם שמח, דב מבדח. משמעות סבירה.

***

שב דוב לחצר ארץ חלב ודבש.

***

רופא בודק דוב אפור.

***

בודה ופל פו הדוב.

**

דובי אבד, באיבוד
דוב אבוד
בודד דוב.

***

דב אבד
דב לבד.

השאר תגובה