די, מיד!

מסידרת חרוזים

דַי, רחם! יכביד
דַי, משה! מכחיד
דַי! מת לתמיד
דַי! חכם השמיד
דַי! בכי מחריד.

***

די! ספי ימריד
די! רפי יפריד
די! רמי יפסיד.

***

דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד.

***

די! פס האיש. נשיא הספיד.

***

די לסם! מסליד.

השאר תגובה