לב חם פועם, עוף מחבל!

מחבל שִגר נפץ
אץ-אץ רכז הביטחון
שארב מול שלד

יפֻנה מת
(חנק רפה בֻּצע
האיש פוסק, סוף)

שיא העצב
הפרק נחתם
הנף יד לשלום

בראש נוח טיב הזֵכר
צאצא צפן רגש
לב חם.

***

הרעב בלב
רוֹגֵש מַצפון
משיא שבתוך-תוכי תחל
אשת מחבל

בחורה פיצוץ, יפה
רוחב לב, חֹם תִּשא
לחתיכות, כותב, שאיש מנופץ
משִגור בלב בערה.

***

איבה לב סחב
טרור ארור טבח
סבל הביא.

***

אצלי טרור. טיל, צא!

השאר תגובה