מתקרב ברק, תֹם

קִלוס אל כי לשם כך קיר, כותל. תְּפִלה: חִלוץ
ינופץ מסוק רוסי, מיל. ברק יכה
אור מתנקז

“קח צליל שמים, הנֵבל
רתימת מיתר-לבנה מימש”
ליל צחק

זקן תֹם רואה כי קרב
לים יסור קוסם צפוני – צולח (ה’ לפת)
לתוך רִיק כך משליך, לא סולק.

השאר תגובה