אלימה? מילא

מסידרת חרוזים

פלינדרום שכל מילותיו בנות חמש אותיות

רוקעת תפרוץ, תדקור
תשרוף? שורפת!
תשלוף? שולפת!

תפלוש? פולשת!
תפרוש? פורשת!
רוקדת צורפת, תעקור.

***

רוקעת עורק קרוע תעקור.

השאר תגובה