קיר ריק

שיר פלינדרומי

קיר ריק

שַּח, לתוך קיר אִלם
כמס המשאלה
הלא שם ה’, סמך
מלא רִיק כותל חש.

***

משפטים פלינדרומים

המוסחת הדעת?! המוח ריק. קיר. חומה תֻעדה, תחסום.

***

שיא השלג, קיר בהר הבריק, גלש האיש.

***

משתין בקיר, רִיק בנית שם.

***

קיר בהיר. צעק: “עצרי!” הבריק.

***

קיר מות. לפיר יפֹל. תום. רִיק.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

חרב קיר, עריק ברח.

***

תוריד קירות, תוריק דירות!

***

חומה, כותל לתוך המוח.

השאר תגובה