ברע נערֹב

מסידרת חרוזים

נתפסות בקלקלתן
נתוסכל לכסותן
נתקלקל בתוסַפתן.

השאר תגובה