הלך הרוח – בחורה כלה

החִורת רוחה,
כלה? הלך
התענוג – יגון עתה
הביס מסיבה

מאה ידידיה אם
הלכו – דכדוך לה
לחץ חל
דחק חד
לב נבל.

השאר תגובה