המבול חונק, נוח – לו במה

שיר פלינדרומי

סוּרה אל התיבה
ברח, נוּע!
גשמי מבול
ובמים שגעון
חרב הבית
הלא הרוס?

השאר תגובה