ריחני נחיר

פנים בושם יריח. “נפלא! מאלף!” נחירי משוב מינף.

***

כשום ריחני נחיר מושך.

***

היריח כחיריה?!

השאר תגובה