מסידרת חיות

***

ברחתי בכל הכח, בלכתי בבית כלב חכה לך. בית חרב.

***

בִּלבל כלל יפה: כשמן אל מים לא נמשך הפיל לכלבלב.

***

נמר בודד בלע לבד דוברמן.

***

אוהב לכשכש – כלב הוא.

***

מותר כלב. לך, רתום!

***

זבוב, לך לכלב ובז!

***

צורב לך, כלב? רוץ!

***

כשכש. מים. שכשך.

***

עצם כלב לך מֻצע.

***

בלכתם מת כלב.

***

תחש תחת שחת.

***

כלב, לך!