נחש

מסידרת חיות

משפטים פלינדרומים

נוצרה עורמה לְפתן, נפתלה מרוע הרצון.

***

הכיש נחש? שח: “נשיכה”.

***

כרכן שמו – מש, נכרך.

***

הכיש, חנק – נחש יֻכה.

***

נֻתק נחש, חנק תן.

***

פלינדרום בשורות

בדק: נחש חנק דוב?
זעק: נחש חנק עז!

השאר תגובה