עמד ודמע

ילדה אלימה
עמד הילד, דמע
בזה הזב עמד דלי?!
הדמעה מילאה דלי.

השאר תגובה