רשע, תם: מִכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר.

***

סייג לחוכמה להם כוח לגייס.

***

ראשית חוכמה מכוח תישאר.

***

נוצרה חוכמה מכוח הרצון.

***

עדי – בינתו תניב ידע.

***

מכחיש שֶשי חכם.