קו

“מחוק”, לך ל”קו חם”.

***

קו תמיכה הכי מתוק.

***

ער”ן, לבל נרע.

***

קו ישר שיוק.

***

רב-קו קבר.

השאר תגובה