מין החי

מסידרת חיות

הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה!
(גרסה קצרה: הדופק סנאי יאנֹס קִפודה).

***

פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף.

***

נמר “חם”, חרמן.

***

נמר חי יחרמן.

השאר תגובה